shopup.com

 

 

รายละเอียดการชำระเงิน


 

 

         


  ค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทาง 3%

 

   
การชำระเงิน        
 

 

 

     
         
 
 
เป๋าตัง 1
1,000 บาท

เป๋าตัง       2

เงินคืน 15%

 

      

แจ้งการชำระเงิน
Line : @Punyarx
Tel: 0857714325, 
     0982749384,
    0631870971
E mail : Punya.sale@gmail.com
www.Facebook.com/punyapharmacy

 

     

       ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ   

ค่าธรรมเนียม

       
       
 
   
15 พ.ค. 2563

Engine by shopup.com